Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LV/382/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa na 2006 rok

Uchwała Nr LV/382/06 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa na 2006 rok
2006-03-29 15:35:29
Uchwała Nr LV/381/06 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr LV/381/06 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2006-03-29 15:35:14
Uchwała Nr LV/380/06 w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Dzierżoniowie

Uchwała Nr LV/380/06 w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Dzierżoniowie
2006-03-29 15:34:57
Uchwała Nr LV/379/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Dzierżoniów do Porozumienia o Współpracy pn. FORUM SAMORZĄDOWE ZIEMI WAŁBRZYSKO – ŚWIDNICKO – DZIERŻONIOWSKIEJ

Uchwała Nr LV/379/06 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Dzierżoniów do Porozumienia o Współpracy pn. FORUM SAMORZĄDOWE ZIEMI WAŁBRZYSKO – ŚWIDNICKO – DZIERŻONIOWSKIEJ
2006-03-29 15:34:35
Uchwała Nr LV/378/06 w sprawie zatwierdzenia Programu Współpracy z Miastami Partnerskimi w Kraju i za Granicą na rok 2006

Uchwała Nr LV/378/06 w sprawie zatwierdzenia Programu Współpracy z Miastami Partnerskimi w Kraju i za Granicą na rok 2006
2006-03-29 15:34:15
Uchwała Nr LV/377/06 w sprawie zatwierdzenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego.

Uchwała Nr LV/377/06 w sprawie zatwierdzenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego.
2006-03-29 15:33:57
Uchwała LV/376/06 w sprawie skargi rodziców uczniów Zespołu Gimnazjów Nr 3 z dnia 6 lutego 2006 roku na Dyrektora Zespołu Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie

Uchwała LV/376/06 w sprawie skargi rodziców uczniów Zespołu Gimnazjów Nr 3 z dnia 6 lutego 2006 roku na Dyrektora Zespołu Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie
2006-03-29 15:33:39
Uchwały przyjęte na 55 sesji w dniu 27.03.2006 r.

Uchwały przyjęte na 55 sesji w dniu 27.03.2006 r.
2006-03-29 15:31:22