Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wesołej w Dzierżoniowie (działka drogowa 708,769/13, 773 obręb Przedmieście)

Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wesołej w Dzierżoniowie (działka drogowa 708,769/13, 773 obręb Przedmieście)
2007-01-12 14:23:37
Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej (produkcja części dla przemysłu elektrotechnicznego, motoryzacyjnego i radio-telewizyjnego) wraz z niezbędną infrastrukturą (parking samochodowy, drogi utwardzone, place manewrowe, sieci infrastrukturalne) na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa w Dzierżoniowie (działki 75/6, 78/10, 101/5, 101/8, 98/11, 99/1, 100/1, 102/1 obręb Zachód)

Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej (produkcja części dla przemysłu elektrotechnicznego, motoryzacyjnego i radio-telewizyjnego) wraz z niezbędną infrastrukturą (parking samochodowy, drogi utwardzone, place manewrowe, sieci infrastrukturalne) na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa w Dzierżoniowie (działki 75/6, 78/10, 101/5, 101/8, 98/11, 99/1, 100/1, 102/1 obręb Zachód)
2007-01-12 14:20:17
Postanowienie w zakresie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu (stacją transformatorową, zbiornikiem wody p-poż, wiatą, instalacjami zewnętrznymi, placem parkingowym i manewrowym, drogą serwisową, nawierzchniami utwardzonymi, murami oporowymi, elementami reklam), towarzyszącym układem komunikacyjnym (ulicą w jednostce 3KDL, rondem przy ul. Piastowskiej i zjazdem przy ul. Świdnickiej) oraz budową, przebudową i zabezpieczeniem sieci. Przedsięwzięcie realizowane na terenie działek nr 1, 2/27, 39, 40, 42, 497, 54/15, 54/33, 55/11, 55/16, 55/17, 55/18, 55/30, 55/32, 55/33, 55/36, 55/37, 55/38, 55/39, 55/40, 55/54, 55/55, 55/56, 55/56, 55/57, 55/58, 55/59, 55/6, 55/60, 55/61, 55/63, 55/64, 55/9, 57, 93/15 obręb Centrum w Dzierżoniowie ( teren położony pomiędzy ul. Piastowską a ul. Świdnicką)

Postanowienie w zakresie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu (stacją transformatorową, zbiornikiem wody p-poż, wiatą, instalacjami zewnętrznymi, placem parkingowym i manewrowym, drogą serwisową, nawierzchniami utwardzonymi, murami oporowymi, elementami reklam), towarzyszącym układem komunikacyjnym (ulicą w jednostce 3KDL, rondem przy ul. Piastowskiej i zjazdem przy ul. Świdnickiej) oraz budową, przebudową i zabezpieczeniem sieci. Przedsięwzięcie realizowane na terenie działek nr 1, 2/27, 39, 40, 42, 497, 54/15, 54/33, 55/11, 55/16, 55/17, 55/18, 55/30, 55/32, 55/33, 55/36, 55/37, 55/38, 55/39, 55/40, 55/54, 55/55, 55/56, 55/56, 55/57, 55/58, 55/59, 55/6, 55/60, 55/61, 55/63, 55/64, 55/9, 57, 93/15 obręb Centrum w Dzierżoniowie ( teren położony pomiędzy ul. Piastowską a ul. Świdnicką)
2006-12-11 13:36:44
Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na osiedlu Kolorowym w Dzierżoniowie

Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na osiedlu Kolorowym w Dzierżoniowie
2006-10-02 08:03:25
Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji rozdzielni 110 kV Uciechów zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej w Dzierżoniowie (działka 350/1 obręb Nowe Miasto)

Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji rozdzielni 110 kV Uciechów zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej w Dzierżoniowie (działka 350/1 obręb Nowe Miasto)
2006-08-14 11:43:46
Postanowienie w zakresie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu handlowo-usługowego wraz z towarzyszącym układem komunikacyjnym, sieciami, instalacjami zewnętrznymi, przyłączami, obiektami towarzyszącymi i zależnymi, konstrukcjami inżynierskimi, elementami małej architektury, zieleni oraz informacji wizualnej i reklam na terenie działek nr 55/6, 55/7, 55/53, 55/60, 55/51, 54/33, 54/34, 55/56, 55/63 obręb Centrum w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka)

Postanowienie w zakresie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu handlowo-usługowego wraz z towarzyszącym układem komunikacyjnym, sieciami, instalacjami zewnętrznymi, przyłączami, obiektami towarzyszącymi i zależnymi, konstrukcjami inżynierskimi, elementami małej architektury, zieleni oraz informacji wizualnej i reklam na terenie działek nr 55/6, 55/7, 55/53, 55/60, 55/51, 54/33, 54/34, 55/56, 55/63 obręb Centrum w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka)
2006-08-08 11:27:59
Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie podejść linii 110 kV oraz 20 kV do stacji 110/20 kV R Dzierżoniów zlokalizowanej przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie (działka nr 19 obręb Zatorze).

Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie podejść linii 110 kV oraz 20 kV do stacji 110/20 kV R Dzierżoniów zlokalizowanej przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie (działka nr 19 obręb Zatorze).
2006-07-11 09:14:09
Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Wiosennej w Dzierżoniowie wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym.

Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Wiosennej w Dzierżoniowie wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym.
2006-05-18 15:03:57
Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fabryki spawalniczych drutów proszkowych na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa w Dzierżoniowie (działki 86, 92/2, 85, 84, 97/2, 98/5, 82/4, 83, 81, 82/7 obręb Zachód).

Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fabryki spawalniczych drutów proszkowych na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa w Dzierżoniowie (działki 86, 92/2, 85, 84, 97/2, 98/5, 82/4, 83, 81, 82/7 obręb Zachód).
2006-05-09 12:21:53
Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z infrastrukturą techniczną w strefie przemysłowej w Dzierżoniowie (obok Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa w Dzierżoniowie).

Postanowienie w zakresie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z infrastrukturą techniczną w strefie przemysłowej w Dzierżoniowie (obok Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa w Dzierżoniowie).
2006-03-24 13:38:31