Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LIII/374/06 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2006-2013

Uchwała Nr LIII/374/06 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2006-2013
2006-03-06 10:00:17
Uchwała Nr LIII/373/06 w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta na 2006 rok

Uchwała Nr LIII/373/06 w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta na 2006 rok
2006-03-06 10:00:00
Uchwała nr LIII/371/06 w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr LI/351/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2005 r.

Uchwała nr LIII/371/06 w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr LI/351/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2005 r.
2006-03-06 09:59:24
Uchwała Nr LIII/370/06 w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla celów określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie

Uchwała Nr LIII/370/06 w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla celów określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie
2006-03-06 09:59:10
Uchwała Nr LIII/369/06 w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla celów określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Uchwała Nr LIII/369/06 w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla celów określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie
2006-03-06 09:58:55
Uchwała Nr LIII/367/06 w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dzierżoniowa”

Uchwała Nr LIII/367/06 w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dzierżoniowa”
2006-03-06 09:58:09
Uchwała Nr LIII/366/06 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie

Uchwała Nr LIII/366/06 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie
2006-03-06 09:57:44
Uchwała Nr LIII/365/06 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr LIII/365/06 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2006-03-06 09:57:24
Uchwały przyjęte na 53 sesji w dniu 27.02.2006 r.

Uchwały przyjęte na 53 sesji w dniu 27.02.2006 r.
2006-03-06 09:55:38