KONTROLE ZEWNĘTRZNE PROWADZONE W 2012 ROKU 

 
 

L.p.

Oznaczenie organu kontroli

Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli

Data kontroli

 Zapis z przeprowadzonej kontroli

1.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

 

Kontrola w formie wizyty monitorującej zachowanie trwałości projektu „Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta Dzierżoniowa- obszaru aktywności gospodarczej”

05.01.2012

informacja pokontrolna

2.

Krajowe Biuro Wyborcze

Kontrola w zakresie spisu oraz prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie.

13.02.2012

protokół pokontrolny

3.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

Kontrola w zakresie wykonywana postanowień ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

13.04.2012

protokół

zalecenia pokontrolne

odpowiedź na zalecenia

4.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Kontrola w zakresie wykorzystania środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

05-13.06.2012

wystąpienie pokontrolne

5.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Kontrola okresowa Straży miejskiej w zakresie realizacji czynności zgodnie z nadanymi uprawnieniami

24-28.10.2012

wystąpienie pokontrolne

odpowiedź na zalecenia

6.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola planowa projektu „ Rozbudowa bazy dzierżoniowskiego ośrodka kultury”

15.06.2012-11.02.2013

informacja pokontrolna

7.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola na zakończenie realizacji projektu

„Rozbudowa bazy dzierżoniowskiego ośrodka kultury”

27.09.2012

informacja pokontrolna, zalecenia i odp na zalecenia (8.5 MB)

8.

Ośrodek Rozwoju Edukacji Instytucja Pośrednicząca II Stopnia

Kontrola planowa projektu „Każdy może zostać Omnibusem”

17.09.2012-20.09.2012

informacja pokontrolna

1 (178.6 KB)  (222.9 KB) 3  (297.9 KB)4  (243.3 KB)5  (269.8 KB)6  (290.9 KB)7  (133.9 KB)8 (128.9 KB) 9  (155.6 KB)10  (226.7 11 (115.7 KB)

9.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kontrola zdrowotności roślin lub przedmiotów w zakresie występowania organizmów szkodliwych

20.09.2012

protokół (875.6 KB)

 

Liczba odwiedzin : 680
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Górczyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2012-09-18 11:51:16
Czas publikacji: 2012-09-18 12:11:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak