Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wesołej w Dzierżoniowie (działka drogowa 708,769/13, 773 obręb Przedmieście)

Wniosek w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wesołej w Dzierżoniowie (działka drogowa 708,769/13, 773 obręb Przedmieście)
2006-12-18 11:11:03
Wniosek LIBRA Sp. z o.o. ul. Pieszycka 3, 58-200 Dzierżoniów w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Dzierżoniowa ZK-7624/4/05 z dnia 08.03.2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu LIBRA mieszczącego się przy ul. Pieszyckiej 3 w Dzierżoniowie – produkcja materiałów budowlanych, farb ekologicznych, silikonów i surowców do produkcji farb i klejów.

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Dzierżoniowa ZK-7624/4/05 z dnia 08.03.2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu LIBRA mieszczącego się przy ul. Pieszyckiej 3 w Dzierżoniowie – produkcja materiałów budowlanych, farb ekologicznych, silikonów i surowców do produkcji farb i klejów.
2006-11-23 14:11:05
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalacji anteny radiowej na wieży Regionu Energetycznego przy ul. Kilińskiego 47 w Dzierżoniowie

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na instalacji anteny radiowej na wieży Regionu Energetycznego przy ul. Kilińskiego 47 w Dzierżoniowie
2006-11-23 14:09:43
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA zlokalizowanej na kominie (działka 55/18 obręb Centrum) przy ul. Piastowskiej 17 w Dzierżoniowie

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA zlokalizowanej na kominie (działka 55/18 obręb Centrum) przy ul. Piastowskiej 17 w Dzierżoniowie
2006-10-10 15:48:55
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic Piastowska i Sikorskiego w Dzierżoniowie (wykonanie ronda)

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic Piastowska i Sikorskiego w Dzierżoniowie (wykonanie ronda)
2006-09-25 09:40:31
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na osiedlu Kolorowym w Dzierżoniowie

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na osiedlu Kolorowym w Dzierżoniowie
2006-09-11 08:24:56
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu handlowo-usługowego wraz z towarzyszącym układem komunikacyjnym, sieciami, instalacjami zewnętrznymi, przyłączami, obiektami towarzyszącymi i zależnymi, konstrukcjami inżynierskimi, elementami małej architektury, zieleni oraz informacji wizualnej i reklam na terenie działek nr 55/6, 55/7, 55/53, 55/60, 55/51, 54/33, 54/34, 55/56, 55/63 obręb Centrum w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka)

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu handlowo-usługowego wraz z towarzyszącym układem komunikacyjnym, sieciami, instalacjami zewnętrznymi, przyłączami, obiektami towarzyszącymi i zależnymi, konstrukcjami inżynierskimi, elementami małej architektury, zieleni oraz informacji wizualnej i reklam na terenie działek nr 55/6, 55/7, 55/53, 55/60, 55/51, 54/33, 54/34, 55/56, 55/63 obręb Centrum w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka)
2006-07-17 12:50:52
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji rozdzielni 110 kV Uciechów zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej w Dzierżoniowie (działka 350/1 obręb Nowe Miasto)

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji rozdzielni 110 kV Uciechów zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej w Dzierżoniowie (działka 350/1 obręb Nowe Miasto)
2006-07-17 08:04:52
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej (produkcja części dla przemysłu elektrotechnicznego, motoryzacyjnego i radio-telewizyjnego) wraz z niezbędną infrastrukturą (parking samochodowy, drogi utwardzone, place manewrowe, sieci infrastrukturalne) na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa w Dzierżoniowie (działki 75/6, 78/10, 101/5, 101/8, 98/11, 99/1, 100/1, 102/1 obręb Zachód)

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej (produkcja części dla przemysłu elektrotechnicznego, motoryzacyjnego i radio-telewizyjnego) wraz z niezbędną infrastrukturą (parking samochodowy, drogi utwardzone, place manewrowe, sieci infrastrukturalne) na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa w Dzierżoniowie (działki 75/6, 78/10, 101/5, 101/8, 98/11, 99/1, 100/1, 102/1 obręb Zachód)
2006-07-17 07:54:21
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie - wymianie anten w istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej zlokalizowanej na wieży kościoła p.w. Maryi Matki Kościoła przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie (działka 162 obręb Centrum).

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie - wymianie anten w istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej zlokalizowanej na wieży kościoła p.w. Maryi Matki Kościoła przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie (działka 162 obręb Centrum).
2006-06-27 09:21:26