Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
1/2017 raport. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przedsięwzięcie polega na budowie instalacji do energetycznego przetwarzania paliwa RDF zlokalizowanej w Dzierżoniowie przy ul. Złotej 11. Zakres przedsięwzięcia polega na budowie instalacji do energetycznego przetwarzania paliwa RDF zlokalizowanej przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie. Inwestor: ZEC Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Bielawska 6/17, 58-250 Pieszyce (adres prowadzenia działalności ul. Złota 11, 58-200 Dzierżoniów)

2018-02-19 12:58:08
2/2017 raport. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - przedsięwzięcie polegającego na uruchomieniu na terenie działki nr 65/25 obręb Zatorze przy ul. Podwalnej 11 w Dzierżoniowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek przedsiębiorcy - firma FOCUS - działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Furtaka.

2017-11-21 16:26:44
1/2015 raport - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przedsięwzięcie polega na budowie instalacji do produkcji mieszanek gumowych oraz rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej na terenie zakładu Cooper Standard Polska Sp. z o.o. przy ul. Pieszyckiej 2 w Dzierżoniowie

2015-10-02 12:10:11
6/11 raport. Raport określa wpływ na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw przy ul. Piastowskiej 10 w Dzierżoniowie (działka nr 169/23 - teren parkingu przy INTER MARCHE od strony pomnika. Raport poprawiony.


2012-08-13 10:42:20
3/12 - raport. Raport określa wpływ na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do powierzchniowej obróbki materiałów aluminiowych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych przy ul. Strefowej 5 w Dzierżoniowie na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK – podstrefa Dzierżoniów”.


2012-08-08 09:45:33
6/11 raport. Raport określa wpływ na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw przy ul. Piastowskiej 10 w Dzierżoniowie (działka nr 169/23 – teren parkingu przy INTER MARCHE od strony pomnika)


2012-02-09 10:27:52
9/11 raport. Raport określa wpływ na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Kilińskiego 15 w Dzierżoniowie. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr 40 i 41 obręb Zatorze w Dzierżoniowie (teren po byłej rozlewni gazu ORLEN)


2012-01-24 13:29:35
6/10 raport. Raport określa wpływ na środowisko planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi, oznaczonej w planie miejscowym symbolem 3KDL wraz z likwidacją, przebudową, budową i zabezpieczeniem infrastruktury technicznej, nawierzchniami utwardzonymi, elementami zieleń oraz budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, zbiornikiem wody p-poż., instalacjami zewnętrznymi, placem parkingowym i manewrowym, nawierzchniami utwardzonymi, murami oporowymi, elementami zieleni i reklam oraz zjazdem nr 1 dla samochodów osobowych oraz zjazdem nr 2 dla samochodów ciężarowych”. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w Dzierżoniowie, w kwartale pomiędzy ul. Świdnicką, Piastowską, Osiedlem Kolorowym oraz Parkową na działkach 456, 497, 54/33, 55/64, 55/63, 55/56, 55/59 oraz 55/61, 55/53, 55/7, 55/6, 55/60, 55/66. (obręb Centrum). Wnioskodawca: Pełnomocnik - Włodzimierz Krasucki, P.A.NOVA S.A. ul. Górnych Wałów 42, 44-100 Gliwice. Inwestor – Kaufland Polska Markety Spółka z o.o. ul. Szybka 6-10, Wrocław


2010-06-14 09:08:41
7/10 raport. Raport określa wpływ na środowisko planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego przy ul. Strefowej 8 w Dzierżoniowie” (działki nr 81, 82/4, 82/7, 83, 84, 85, 86, 92/2, 95/3, 97/2, 98/5, 98/8 obręb Zachód). W projektowanym budynku zostanie wydzielona część technologiczna, magazynowa (magazyn surowców i magazyn wyrobów gotowych) oraz techniczna i socjalno-biurowa. Zakład prowadzi działalność w zakresie produkcji materiałów spawalniczych.Wnioskodawca: Pełnomocnik - Anna Kadyła – Zielińska, PM Group Polska Sp. z o.o. ul. Klecińska 125, 54-424 Wrocław, Inwestor – Harris Calorific International Sp. z o.o. ul. Strefowa 8, 58-200 Dzierżoniów


2010-04-26 08:57:42
3/10 raport. Raport określa wpływ na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali z funkcji magazynowej na produkcyjno-magazynową (produkcja samochodowych uszczelek gumowych) oraz budowy dopalacza termicznego redukującego lotne związki organiczne (LZO) na terenie zakładu METZELER Automotive Profile Systems Polska Sp. z o.o. przy ul. Pieszyckiej 2 w Dzierżoniowie (działka nr 129/8 obręb Zachód);Wnioskodawca: METZELER Automotive Profile Systems Polska Sp. z o.o. przy ul. Pieszyckiej 2 w Dzierżoniowie.


2010-04-12 12:55:06