Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
załącznik nr 3- Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu

załącznik nr 3- Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
2006-01-09 08:17:17
załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizcaji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizcaji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
2006-01-09 08:17:07
załącznik nr 1 - mapa

załącznik nr 1 - mapa
2006-01-09 08:16:57
Uchwała Nr LI/350/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu WSSE w Dzierżoniowie

Uchwała Nr LI/350/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu WSSE w Dzierżoniowie
2006-01-06 11:58:17