Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Lp. Tytuł artykułu Czas publikacji
System Informacji Przestrzennej Powiatu Dzierżoniowskiego

2016-12-13 15:57:09
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

2016-06-01 13:01:53
58 Obszar położony przy ulicy Sienkiewicza, ulicy Kopernika i rzece Piławie

MPZP obszaru położonego przy ulicy Sienkiewicza, ulicy Kopernika i rzece Piławie; uchwalony 28.12.2017r. (uchwała nr XL/288/17; Dz.Urz.W.Doln. z 08.01.2018r., poz. 96) - 0,29 ha

2018-02-08 12:02:37
57 Obszar położony po zachodniej stronie ulicy Złotej, przy granicy Dzierżoniowa z Nowizną

MPZP obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Złotej, przy granicy Dzierżoniowa z Nowizną; uchwalony 28.12.2017r. (uchwała nr XL/287/17; Dz.Urz.W.Doln. z 08.01.2018r., poz. 95) - 35,00 ha

2018-02-08 11:50:29
56 Obszar położony przy ulicy Akacjowej i Szafirowej

MPZP obszaru położonego przy ulicy Akacjowej i Szafirowej; uchwalony 25.10.2017r. (uchwała nr XXXVIII/264/17; Dz.Urz.W.Doln. z 25.10.2017r., poz. 4357) - 0,41 ha

2017-11-09 10:29:16
55 Obszar położony przy ulicy Zachodniej, Pieszyckiej i Ciepłowniczej

MPZP obszaru położonego przy ulicy Zachodniej, Pieszyckiej i Ciepłowniczej; uchwalony 25.10.2017r. (uchwała nr XXXVIII/263/17; Dz.Urz.W.Doln. z 25.10.2017r., poz. 4356) - 13,0 ha

2017-11-09 10:21:08
54 Obszar położony przy ulicy Świdnickiej, przy granicy Dzierżoniowa z Nowizną

MPZP obszaru położonego przy ulicy Świdnickiej i granicy Dzierżoniowa z Nowizną; uchwalony 28.08.2017r. (uchwała nr XXXVI/248/17; Dz.Urz.W.Doln. z 01.09.2017r., poz. 3614) - 6,7 ha

2017-10-13 12:00:58
53 Obszar pomiędzy ul. Wrocławską i Bohaterów Getta

MPZP obszaru pomiędzy ulicami: Wrocławską, Bohaterów Getta, Poprzeczną i Przedmieście; uchwalony 29.08.2016r. (uchwała nr XXV/157/16; Dz.Urz.W.Doln. z 07.09.2016r., poz. 4087) - 0,25 ha

2016-09-22 06:44:31
52 Obszar położony po wschodniej stronie ulicy Złotej, przy granicy Dzierżoniowa z Włókami

 MPZP obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy Złotej, przy granicy Dzierżoniowa z Włókami; uchwalony 30.11.2015r. (uchwała nr XV/92/15; Dz.Urz.W.Doln. z 15.12.2015r., poz. 5759) - 32,42 ha

2017-11-08 09:21:59
51 Obszar przy ul. Kościuszki, Świdnickiej i Zachodniej

 MPZP obszaru w Dzierżoniowie ograniczonego ulicami: Kilińskiego, Kościuszki, Świdnicką, Złotą, Zachodnią oraz linią kolejową; uchwalony 25.08.2014r. (uchwała nr LII/344/14; Dz.Urz.W.Doln. z 29.08.2014r., poz. 3631) - 56,36 ha

2015-08-04 13:28:53