Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
załącznik nr 1 - ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY DZIERŻONIOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2006 ROK

załącznik nr 1 - ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY DZIERŻONIOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2006 ROK
2005-11-04 09:21:47
Uchwała nr XLIX/330/05 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr XLIX/330/05 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2005-11-04 08:38:06