Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLV/305/2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze budynków komunalnych przy ul. Prusa w Dzierżoniowie w ramach zadania: Budowa budynków komunalnych przy ul. Prusa”

Uchwała Nr XLV/305/2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze budynków komunalnych przy ul. Prusa w Dzierżoniowie w ramach zadania: Budowa budynków komunalnych przy ul. Prusa”

2018-05-29 12:33:12
Uchwała Nr XLV/313/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Dzierżoniowa

Uchwała Nr XLV/313/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Dzierżoniowa
2005-09-05 09:37:32
Uchwała Nr XLV/312/2005 uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Etyki Radnego

Uchwała Nr XLV/312/2005 uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Etyki Radnego
2005-09-05 09:37:07
Uchwała Nr XLV/311/2005 w sprawie dokonania zmiany budżetu miasta za 2005 rok

Uchwała Nr XLV/311/2005 w sprawie dokonania zmiany budżetu miasta za 2005 rok
2005-09-05 09:36:37
Uchwała Nr XLV/310/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Wrocławskiej w Dzierżoniowie.

Uchwała Nr XLV/310/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Wrocławskiej w Dzierżoniowie.
2005-09-05 09:36:12
Uchwała Nr XLV/309/2005 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Dzierżoniów do Porozumienia o Współpracy pn. FORUM SAMORZĄDOWE ZIEMI WAŁBRZYSKO-ŚWIDNICKO-DZIERŻONIOWSKIEJ.

Uchwała Nr XLV/309/2005 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Dzierżoniów do Porozumienia o Współpracy pn. FORUM SAMORZĄDOWE ZIEMI WAŁBRZYSKO-ŚWIDNICKO-DZIERŻONIOWSKIEJ.
2005-09-05 09:35:41
Uchwała Nr XLV/308/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ul. Paderewskiego w Dzierżoniowie

Uchwała Nr XLV/308/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ul. Paderewskiego w Dzierżoniowie
2005-09-05 09:35:14
Uchwała Nr XLV/307/2005 w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Dzierżoniowa, określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów ulgowych oraz wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu

Uchwała Nr XLV/307/2005 w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Dzierżoniowa, określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów ulgowych oraz wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu
2005-09-05 09:34:42
Uchwała Nr XLV/306/2005 w sprawie odwołania Pani Haliny Peny z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.

Uchwała Nr XLV/306/2005 w sprawie odwołania Pani Haliny Peny z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.
2005-09-05 09:34:15
Uchwała Nr XLV/304/2005 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze budynków komunalnych przy ul. Prusa w Dzierżoniowie w ramach zadnia: Budowa budynków komunalnych przy ul. Prusa ”

Uchwała Nr XLV/304/2005 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze budynków komunalnych przy ul. Prusa w Dzierżoniowie w ramach zadnia: Budowa budynków komunalnych przy ul. Prusa ”
2005-09-05 09:33:21