Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIII/295/05 w sprawie zasad sprzedaży towarów na targowisku oraz określenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłat targowych w mieście.

Uchwała Nr XLIII/295/05 w sprawie zasad sprzedaży towarów na targowisku oraz określenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłat targowych w mieście.
2005-06-29 08:21:42
Uchwała Nr XLIII/294/05 w sprawie utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz wyborów Prezydenta RP.

Uchwała Nr XLIII/294/05 w sprawie utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz wyborów Prezydenta RP.
2005-06-29 08:21:10
Uchwała Nr XLIII/293/05 zmieniajaca uchwałę Rady Miejskiej Dzierzoniowa w sprawie utworzenia obwodów głosowania.

Uchwała Nr XLIII/293/05 zmieniajaca uchwałę Rady Miejskiej Dzierzoniowa w sprawie utworzenia obwodów głosowania.
2005-06-29 08:20:39
Uchwała Nr XLIII/292/05 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Harmonogram realzioacji zadań na 2005 rok.

Uchwała Nr XLIII/292/05 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Harmonogram realzioacji zadań na 2005 rok.
2005-06-29 08:19:29
Uchwała Nr XLIII/291/05 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg i określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.

Uchwała Nr XLIII/291/05 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg i określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.
2005-06-29 08:18:55
Uchwała Nr XLIII/290/05 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2005 rok.

Uchwała Nr XLIII/290/05 w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2005 rok.
2005-06-29 08:18:01
sesja z 27 czerwca 2005 r.

sesja z 27 czerwca 2005 r.
2005-06-29 08:08:56