Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIX/280/05 w sprawie skargi na Burmistrza Dzierżoniowa

Uchwała Nr XXXIX/280/05 w sprawie skargi na Burmistrza Dzierżoniowa

2016-06-22 09:29:39
Uchwała Nr XXXIX/279/05 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miejskiej Dzierżoniów, jako reprezentantów organu prowadzącego, do składu Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołu Gimnazjów Nr 3 i Przedszkola Publicznego Nr 7 w Dzierżoniowie

Uchwała Nr XXXIX/279/05 w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miejskiej Dzierżoniów, jako reprezentantów organu prowadzącego, do składu Komisji Konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 3, Zespołu Gimnazjów Nr 3 i Przedszkola Publicznego Nr 7 w Dzierżoniowie
2005-04-29 10:18:53
Uchwała Nr XXXIX/278/05 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała Nr XXXIX/278/05 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2005-04-29 10:18:06
Uchwała Nr XXXIX/277/05 w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta na 2005 rok

Uchwała Nr XXXIX/277/05 w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta na 2005 rok
2005-04-29 10:17:23
Uchwała Nr XXXIX/276/05 w sprawie zatwierdzenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego

Uchwała Nr XXXIX/276/05 w sprawie zatwierdzenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego
2005-04-29 10:16:38
Uchwała Nr XXXIX/275/05 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierżoniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2004 rok

Uchwała Nr XXXIX/275/05 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierżoniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2004 rok
2005-04-29 10:15:33
sesja z 25 kwietnia 2005 r.

sesja z 25 kwietnia 2005 r.
2005-04-29 10:10:59