Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVII/274/05 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Dzierżoniowa

Uchwała Nr XXXVII/274/05 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Dzierżoniowa
2005-03-25 10:39:17
Uchwała Nr XXXVII/273/05 w sprawie przyjęcia rezygnacji ze składu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Uchwała Nr XXXVII/273/05 w sprawie przyjęcia rezygnacji ze składu Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną Rady Miejskiej Dzierżoniowa
2005-03-25 10:38:48
Uchwała Nr XXXVII/270/05 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu na refinansowanie zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2004 roku pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Parkowej – część zadania Modernizacja ul. Parkowej – Budowa i modernizacja dróg gminnych”

Uchwała Nr XXXVII/270/05 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu na refinansowanie zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2004 roku pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Parkowej – część zadania Modernizacja ul. Parkowej – Budowa i modernizacja dróg gminnych”
2005-03-25 10:37:12
Uchwała Nr XXXVII/268/05 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2005-2013

Uchwała Nr XXXVII/268/05 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2005-2013
2005-03-25 10:36:04
Uchwała Nr XXXVII/267/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu na finansowanie zadań inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach

Uchwała Nr XXXVII/267/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu na finansowanie zadań inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w dochodach
2005-03-25 10:35:31
Uchwała Nr XXXVII/265/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXXVII/265/05 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2005-03-25 10:34:17
sesja z 21 marca 2005 r.

sesja z 21 marca 2005 r.
2005-03-25 10:29:19