Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2011 roku 

 

 
KONTROLE ZEWNETRZNE PRZEPROWADZONE w okresie od stycznia do września 2011 roku
L.p.
Oznaczenie organu kontroli
Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli
Data kontroli
Zapis z przeprowadzonej kontroli
1.
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu
Prawidłowość wykonywania zadań obronnych oraz określenie stanu przygotowań obronnych.
28.01.2011

Wyłączenia części informacji dokonano na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001, Nr 112 poz. 1198 z późń. zm.).

Wyłączenia dokonała:  Anna Grochowina-Administrator Bezpieczeństwa Informacji

 

Liczba odwiedzin : 675
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Droszczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Grochowina
Czas wytworzenia: 2011-06-21 10:05:02
Czas publikacji: 2011-06-21 10:05:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak