Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
2005-02-02 10:34:08
załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
2005-02-02 10:33:40
załącznik nr 1

załącznik nr 1
2005-02-02 10:33:18
UCHWAŁA NR XXXV/251/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Świdnickiej i Piastowskiej, z częścią terenu byłych Zakładów Radiowych "DIORA" S.A. w Dzierżoniowie

UCHWAŁA NR XXXV/251/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Świdnickiej i Piastowskiej, z częścią terenu byłych Zakładów Radiowych " DIORA " S.A. w Dzierżoniowie
2005-02-02 08:44:10