Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXV/257/05 w sprawie zatwierdzenia plany pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa na 2005 rok

Uchwała Nr XXXV/257/05 w sprawie zatwierdzenia plany pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa na 2005 rok
2005-02-02 08:50:12
Uchwała Nr XXXV/256/05 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw opracowania dokumentów wynikających z przystąpienia gminy do Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska"

Uchwała Nr XXXV/256/05 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw opracowania dokumentów wynikających z przystąpienia gminy do Akcji Społecznej " Przejrzysta Polska "
2005-02-02 08:49:42
Uchwała Nr XXXV/255/05 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność

Uchwała Nr XXXV/255/05 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność
2005-02-02 08:49:12
UCHWAŁA Nr XXXV/254/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi do zatwierdzenia wniosku o finansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem: „Trwałe zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach: Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) „Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

UCHWAŁA Nr XXXV/254/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi do zatwierdzenia wniosku o finansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem: „Trwałe zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach: Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) „Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
2005-02-02 08:48:33
UCHWAŁA Nr XXXV/253/05 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Fundacji „Disce Puer”

UCHWAŁA Nr XXXV/253/05 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Fundacji „Disce Puer”
2005-02-02 08:45:46
UCHWAŁA Nr XXXV/252/05 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

UCHWAŁA Nr XXXV/252/05 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2005-02-02 08:44:49
UCHWAŁA Nr XXXV/250/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulicy Piastowskiej i Szpitalnej w Dzierżoniowie.

UCHWAŁA Nr XXXV/250/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulicy Piastowskiej i Szpitalnej w Dzierżoniowie.
2005-02-02 08:43:04
sesja z 31 stycznia 2005 r.

sesja z 31 stycznia 2005 r.
2005-02-02 08:32:34