Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIV/249/04 zmieniającą uchwałę w sprawie wydzierżawienia mienia ciepłowniczego będącego własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Uchwała Nr XXXIV/249/04 zmieniającą uchwałę w sprawie wydzierżawienia mienia ciepłowniczego będącego własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów
2005-01-14 11:50:25
Uchwała Nr XXXIV/248/04 w sprawie złożenia skargi kasacyjnej do naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Uchwała Nr XXXIV/248/04 w sprawie złożenia skargi kasacyjnej do naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
2005-01-14 11:49:57
Uchwała Nr XXXIV/247/04 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie.

Uchwała Nr XXXIV/247/04 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie.
2005-01-14 11:49:26
Uchwała Nr XXXIV/246/04 w sprawie odwołania Pana Bogumiła Kowasza z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.

Uchwała Nr XXXIV/246/04 w sprawie odwołania Pana Bogumiła Kowasza z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.
2005-01-14 11:48:51
Uchwała Nr XXXIV/245/04 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2005 rok w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

Uchwała Nr XXXIV/245/04 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2005 rok w części należącej do kompetencji Gminy Miejskiej Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja
2005-01-14 11:47:46
Uchwała Nr XXXIV/244/04 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego.

Uchwała Nr XXXIV/244/04 w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego.
2005-01-14 11:47:17
Uchwała Nr XXXIV/242/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Parkowej – część zadania Modernizacja ul. Parkowej – Budowa i modernizacja dróg gminnych”

Uchwała Nr XXXIV/242/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Parkowej – część zadania Modernizacja ul. Parkowej – Budowa i modernizacja dróg gminnych”
2005-01-14 11:46:15
Uchwała Nr XXXIV/241/04 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Parkowej – część zadania Modernizacja ul. Parkowej – Budowa i modernizacja dróg gminnych”

Uchwała Nr XXXIV/241/04 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Parkowej – część zadania Modernizacja ul. Parkowej – Budowa i modernizacja dróg gminnych”
2005-01-14 11:41:17
Uchwała Nr XXXIV/241/04 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych

Uchwała Nr XXXIV/241/04 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych
2005-01-14 11:37:19
Uchwała Nr XXXIV/239/04 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2004 rok

Uchwała Nr XXXIV/239/04 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2004 rok
2005-01-14 11:34:56