Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXII/215/04 w sprawie skargi z dnia 1 października 2004 r. na Burmistrza Dzierżoniowa

Uchwała Nr XXXII/215/04 w sprawie sakrgi z dnia 1 października 2004 r. na Burmistrza Dzierżoniowa

2016-06-22 09:37:02
Uchwała Nr XXXII/231/04 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2004-2013.

Uchwała Nr XXXII/231/04 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2004-2013.
2005-01-05 14:59:18
Uchwała Nr XXXII/230/04 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Dzierżoniowa

Uchwała Nr XXXII/230/04 w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Dzierżoniowa
2005-01-05 14:58:47
Uchwała Nr XXXII/229/04 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania pn. ”Przebudowa kotłowni na kotłownię gazową w budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Nowowiejskiej 73”.

Uchwała Nr XXXII/229/04 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie zadania pn. ”Przebudowa kotłowni na kotłownię gazową w budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ul. Nowowiejskiej 73”.
2005-01-05 14:58:13
Uchwała Nr XXXII/228/04 w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Hubisz z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.

Uchwała Nr XXXII/228/04 w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Hubisz z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.
2005-01-05 14:57:43
Uchwała Nr XXXII/227/04 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów i logopedów

Uchwała Nr XXXII/227/04 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów i logopedów
2005-01-05 14:57:13
Uchwała Nr XXXII/225/04 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2005 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Uchwała Nr XXXII/225/04 w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2005 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2005-01-05 14:55:29
Uchwała Nr XXXII/224/04 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.

Uchwała Nr XXXII/224/04 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005.
2005-01-05 14:54:53
Uchwała Nr XXXII/223/04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości i podatkiem rolnym.

Uchwała Nr XXXII/223/04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości i podatkiem rolnym.
2005-01-05 14:54:19
Uchwała Nr XXXII/222/04 w sprawie ustalenia średniej ceny skupu 1 q żyta do wyliczenia podatku rolnego na rok 2005.

Uchwała Nr XXXII/222/04 w sprawie ustalenia średniej ceny skupu 1 q żyta do wyliczenia podatku rolnego na rok 2005.
2005-01-05 14:53:49