Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
2004-10-13 13:09:50
załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
2004-10-13 13:09:25
załącznik nr 1 - rysunek planu

załącznik nr 1 - rysunek planu
2004-10-13 13:08:57
Uchwała Nr XXXI/213/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Świdnickiej i Piastowskiej, z częścią terenu byłych Zakładów Radiowych Diora S.A. w Dzierżoniowie.

Uchwała Nr XXXI/213/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Świdnickiej i Piastowskiej, z częścią terenu byłych Zakładów Radiowych Diora S.A. w Dzierżoniowie.
2004-10-13 12:56:15