Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXV/173/04 w sprawie zmiany przedstawicieli Gminy Miejskiej Dzierżoniów w Zgromadzeniu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD - 7"

Uchwała Nr XXV/173/04 w sprawie zmiany przedstawicieli Gminy Miejskiej Dzierżoniów w Zgromadzeniu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego " ZGPD - 7 "
2004-03-30 13:43:06
Uchwała Nr XXV/172/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulicy Paderewskiego w Dzierżoniowie

Uchwała Nr XXV/172/04 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulicy Paderewskiego w Dzierżoniowie
2004-03-30 13:42:13
Uchwała Nr XXV/171/04 w sprawie zatwierdzenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego

Uchwała Nr XXV/171/04 w sprawie zatwierdzenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego
2004-03-30 13:41:20
Uchwała Nr XXV/170/04 w sprawie realizacji inwestycji p.n. Ratusz - modernizacja

Uchwała Nr XXV/170/04 w sprawie realizacji inwestycji p.n. Ratusz - modernizacja
2004-03-30 13:40:11
Uchwała Nr XXV/169/04 w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXV/169/04 w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego
2004-03-30 13:32:11
Uchwała Nr XXV/168/04 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXV/168/04 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2004-03-30 13:30:49
Uchwała nr XXV/167/04 w sprawie dokonania zmiany budżetu miasta na 2004 rok.

Uchwała nr XXV/167/04 w sprawie dokonania zmiany budżetu miasta na 2004 rok.
2004-03-30 13:29:38
Uchwała nr XXV/166/04 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednbostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Uchwała nr XXV/166/04 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednbostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2004-03-30 13:28:50
Uchwała Nr XXV/165/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji

Uchwała Nr XXV/165/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji
2004-03-30 13:25:40