Terminy płatności podatku od środków transportowych 

 

 Terminy płatności podatku od  środków transportowych:

 

 

-  osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne :

             I rata 15 luty,   

             II rata 15 września

 

 

 

Złożenie obowiązującego formularza "Deklaracji na podatek od środków transportowych" na dany rok podatkowy wraz z załącznikami następuje za pośrednictwem poczty bądź w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko B, parter, wejście "za żelazną bramą", poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30-15:30, we wtorki do godz. 16:30, piątek do 15:00. Istnieje możliwość przekazania wypełnionego druku deklaracji podatkowej drogą e-mail na adres agalazka@um.dzierzoniow.pl wyłącznie w celu wstępnej weryfikacji jej poprawności pod względem formalno-rachunkowym.

Przypominamy jednak, że aby deklaracja miała moc prawną wymaga podpisu podatnika.

 
 

Liczba odwiedzin : 1878
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Gałązka
Osoba odpowiedzialna za informację : Lila Cacaj
Czas wytworzenia: 2013-01-29 08:11:52
Czas publikacji: 2017-11-23 08:14:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak