Terminy płatności w podatku od nieruchomości 

 
 

Istnieje możliwość przekazania wypełnionego druku informacji podatkowej drogą e-mail na adres eswiderska@um.dzierzoniow.pl wyłącznie w celu wstępnej weryfikacji jej poprawności pod względem formalnym.

Przypominamy jednak, że aby informacja miała moc prawną wymaga podpisu podatnika.

 

Terminy płatności podatku od nieruchomości:

 

1. osoby fizyczne         I rata 15 marca,

 

                                II rata 15 maja,

 

                                III rata 15 września,

 

                                IV rata 15 listopada

 

Uwaga: od dnia 1 stycznia 2016 r. w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł., podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 15 marca.

 

2.  osoby prawne i jednostki organizacyjne – za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia, za miesiące od lutego do grudnia do każdego 15 dnia miesiąca.

Uwaga: od dnia 1 stycznia 2016 r. w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł., podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. 31 stycznia.

 

Liczba odwiedzin : 4020
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Gałązka
Osoba odpowiedzialna za informację : Lila Cacaj
Czas wytworzenia: 2013-01-28 11:02:32
Czas publikacji: 2017-11-23 08:12:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak