Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XX/155/2003 w sprawie przyjęcia rezygnacji ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa.


2003-12-30 13:10:41
Uchwała nr XX/154/2003 w sprawie powiększenia udziału Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kapitale zakładowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie.


2003-12-30 13:10:17
Uchwała nr XX/153/2003 w sprawie udzielenia spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty przy nabywaniu prawa własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczeste, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi położonych na terenie Dzierżoniowa.


2003-12-30 13:09:54