Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XVI/128/2003 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury

Uchwała Nr XVI/128/2003 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury
2003-10-29 13:48:06
Uchwała Nr XVI/127/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa, dla części miasta Dzierżoniów - obręb Przedmieście

Uchwała Nr XVI/127/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa, dla części miasta Dzierżoniów - obręb Przedmieście
2003-10-29 13:47:41
Uchwała Nr XVI/126/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa dla części miasta dzierżoniowa - obręb Nowe Miasto

Uchwała Nr XVI/126/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa dla części miasta dzierżoniowa - obręb Nowe Miasto
2003-10-29 13:47:09
Uchwała Nr XVI/125/2003 w sprawie powiększenia udziału Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kapitale zakładowym WSSE Invest - Park sp. z o.o. w Wałbrzychu

Uchwała Nr XVI/125/2003 w sprawie powiększenia udziału Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kapitale zakładowym WSSE Invest - Park sp. z o.o. w Wałbrzychu
2003-10-29 13:46:40
Uchwała Nr XVI/124/2003 w sprawie wykonywania przez Gminę Miejską Dz-ów zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Zorganizowanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dz-owie dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Uchwała Nr XVI/124/2003 w sprawie wykonywania przez Gminę Miejską Dz-ów zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. " Zorganizowanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dz-owie dla osób z zaburzeniami psychicznymi "
2003-10-29 13:46:08
Uchwała Nr XVI/123/2003 w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej Dz-owa do Powiatowej rady Oświatowej Powiatu Dzierżoniowskiego

Uchwała Nr XVI/123/2003 w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej Dz-owa do Powiatowej rady Oświatowej Powiatu Dzierżoniowskiego
2003-10-29 13:45:44
Uchwała Nr XVI/122/2003 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez M.Kwietnia do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania ...

Uchwała Nr XVI/122/2003 w sprawie odrzucenia protestu wniesionego przez M.Kwietnia do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania ...
2003-10-29 13:45:16
Uchwała Nr XVI/121/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy na kadencję w latach 2004-2007

Uchwała Nr XVI/121/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy na kadencję w latach 2004-2007
2003-10-29 13:44:51
Uchwała Nr XVI/120/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie na kadencję w latach 2004-2007

Uchwała Nr XVI/120/2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie na kadencję w latach 2004-2007
2003-10-29 13:44:19
Uchwała XVI/119/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarwoania przestrzennego części miasta w rejonie ulicy Świdnickiej w Dzierżoniowie

Uchwała XVI/119/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarwoania przestrzennego części miasta w rejonie ulicy Świdnickiej w Dzierżoniowie
2003-10-29 13:43:49