Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
5/12 - decyzja. Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie galerii handlowej wraz z komunikacją wewnętrzną, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, zjazdami na drogi publiczne, wiatami śmietnikowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zostało wywieszone w miejscu planowanego przedsięwzięcia – witryna pomieszczenia Gminnego Centrum Informacji przy ul. Batalionów Chłopskich 19 w Dzierżoniowie

 

2018-05-22 14:01:10
5/13 - decyzja. Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego – III etap: Budynek Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów”.

 
2013-07-18 13:28:38
3/13 - decyzja. Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kilińskiego 25a w Dzierżoniowie.

 
2013-07-18 13:25:16