Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/31/18 Uchwała Budżetowa na 2019 rok

2019-01-04 13:31:51
Uchwała Nr III/30/18 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2019-01-04 13:30:56
Uchwała Nr III/29/18 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2019-01-04 13:30:02
Uchwała Nr III/28/18 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok

2019-01-04 13:28:18
Uchwała Nr III/27/18 w sprawie skargi na Burmistrza Dzierżoniowa

2019-01-04 13:26:33
Uchwała Nr III/26/18 w sprawie skargi na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

2019-01-04 13:25:43
Uchwała Nr III/25/18 w sprawie skargi na Burmistrza Dzierżoniowa

2019-01-04 13:24:26
Uchwała Nr III/24/18 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Dzierżoniowa

2019-01-04 13:23:28
Uchwała Nr III/23/18 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dzierżoniowa

2019-01-04 13:22:06
Uchwała Nr III/22/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

2019-01-04 13:20:32