Kluby radnych 

 
 

W Radzie Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji (2018 – 2023) utworzone zostały nw. kluby radnych:

 

1. Klub radnych Nowoczesny Dzierżoniów w składzie:

1) Agnieszka Denysiak- przewodnicząca Klubu

2) Adam Bagiński

3) Andrzej Darakiewicz

4) Radosław Drabczyk

5) Maciej Kiesewetter

6) Sebastian Maniak

7) Jarosław Perlak

8) Marcin Rak

9) Jarosław Rudnicki

10) Maciej Woźniak

11) Ireneusz Żygadło

 

 2. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w składzie:

1) Jarosław Kresa – przewodniczący Klubu

2) Zbigniew Zeń - zastępca przewodniczącego Klubu

3) Ryszard Borek

4) Irena Bukalska

5) Roman Kowalczyk

6) Kazimierz Szabat

 

 3. Klub radnych Obywatelski Blok Samorządowy w składzie:

1) Bolesław Wilkos – przewodniczący Klubu

2) Mirosław Piorun – zastępca przewodniczącego Klubu

3) Grażyna Juraszek

4) Paweł Kowalski

 

Liczba odwiedzin : 180
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2018-12-03 11:37:07
Czas publikacji: 2019-01-28 09:05:20
Data przeniesienia do archiwum: 2023-10-21