Skład osobowy i zakres działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VIII kadencji Rady 

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład komisji:

  1. Adam Bagiński - przewodniczący komisji
  2. Maciej Woźniak - zastępca przewodniczącego
  3. Ryszard Borek
  4. Radosław Drabczyk
  5. Maciej Kiesewetter
  6. Bolesław Wilkos
  7. Zbigniew Zeń

Zakres działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres i zasady działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji określa Rozdział 10 Statutu Miasta Dzierżoniowa, przyjęty uchwałą nr XLVIII/356/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 września 2018r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 4688 z dnia 1 października 2018 r.) tutaj

 


Liczba odwiedzin : 33
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Beata Kozak
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Janas
Czas wytworzenia: 2018-12-03 10:19:00
Czas publikacji: 2019-01-02 15:15:09
Data przeniesienia do archiwum: 2023-10-21