Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr II/3/18 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

2018-12-05 09:53:30
Uchwała Nr II/4/18 w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Dzierżoniowa do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa

2018-12-05 09:49:54
Uchwała Nr II/5/18 w sprawie powołania stałych i doraźnych komisji oraz ustalenia przedmiotowego zakresu ich działania

2018-12-05 09:46:48
Uchwała Nr II/6/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa

2018-12-05 09:42:31
Uchwała Nr II/7/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Dzierżoniowa

2018-12-05 09:28:25
Uchwała Nr II/8/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Dzierżoniowa

2018-12-05 08:40:37
Uchwała Nr II/9/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Dzierżoniowa

2018-12-04 15:15:39
Uchwała Nr II/10/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Dzierżoniowa

2018-12-04 15:06:08
Uchwała Nr II/11/18 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta Rady Miejskiej Dzierżoniowa

2018-12-04 14:27:00
Uchwała Nr II/12/18 w sprawie wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Dzierżoniowa

2018-12-04 14:21:22