Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIX/379/18 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2018-10-18 12:25:37
Uchwała Nr XLIX/378/18 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok

2018-10-18 12:23:55
Uchwała Nr XLIX/377/18 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

2018-10-18 12:22:29
Uchwała Nr XLIX/376/18 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

2018-10-18 12:20:43
Uchwała Nr XLIX/375/18 w sprawie zaliczenia odcinka drogi ul. Brzegowej w Dzierżoniowie do kategorii dróg gminnych

2018-10-18 12:12:09
Uchwała Nr XLIX/374/18 w sprawie zaliczenia drogi Osiedle Tęczowe w Dzierżoniowie do kategorii dróg gminnych

2018-10-18 12:10:49
Uchwała Nr XLIX/373/18 w sprawie zaliczenia odcinka drogi ul. Pieszyckiej w Dzierżoniowie do kategorii dróg gminnych

2018-10-18 12:06:58
Uchwała Nr XLIX/372/18 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

2018-10-18 12:05:10
Uchwała Nr XLIX/370/18 w sprawie procedury realizacji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Dzierżoniowa

2018-10-18 12:04:36
Uchwała Nr XLIX/371/18 w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej Osiedle Jasne w Dzierżoniowie

2018-10-18 12:03:04