Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVIII/361/18 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2018-09-25 10:40:06
Uchwała Nr XLVIII/360/18 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok

2018-09-25 10:38:59
Uchwała Nr XLVIII/359/18 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dzierżoniowa

2018-09-25 10:37:31
Uchwała Nr XLVIII/358/18 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.

2018-09-25 10:36:04
Uchwała Nr XLVIII/357/18 w sprawie nadania nazwy mostowi na terenie Dzierżoniowa (Most Niepodległości)

2018-09-25 10:33:44
Uchwała Nr XLVIII/356/18 w sprawie Statutu Miasta Dzierżoniowa

2018-09-25 10:29:49