Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLV/344/18 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2018-06-26 16:19:26
Uchwała Nr XLV/343/18 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok

2018-06-26 16:18:55
Uchwała Nr XLVI/342/18 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2018-06-26 16:18:21
Uchwała Nr XLVI/341/18 w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

2018-06-26 16:17:38
Uchwała Nr XLVI/340/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Dzierżoniowie

2018-06-26 16:16:58
Uchwała Nr XLVI/339/18 zmieniający uchwałę w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na stałe obwody głosowania

2018-06-26 16:16:22
Uchwała Nr XLVI/338/18 zmieniający uchwałę w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

2018-06-26 16:15:12