Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLV/337/18 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2018-06-01 13:15:40
Uchwała Nr XLV/336/18 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok

2018-06-01 13:14:58
Uchwała Nr XLV/335/18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji do zmiany Statutu Miasta Dzierżoniowa

2018-06-01 13:14:19
Uchwała Nr XLV/334/18 w sprawie wydzierżawienia gruntu

2018-06-01 13:13:35
Uchwała Nr XLV/333/18 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa (ul. Sowiogórska)

2018-06-01 13:12:41
Uchwała Nr XLV/332/18 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierżoniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 rok

2018-06-01 13:11:58
Uchwała Nr XLV/331/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2017 rok

2018-06-01 13:10:53