Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIV/330/18 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2018-04-25 10:30:20
Uchwała Nr XLIV/329/18 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok

2018-04-25 10:28:49
Uchwała Nr XLIV/328/18 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w Dzierżoniowie

2018-04-25 10:27:45
Uchwała Nr XLIV/327/18 w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2018-04-25 10:26:19
Uchwała Nr XLIV/326/18 w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2018-04-25 10:24:49
Uchwała Nr XLIV/325/18 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2018-04-25 10:23:15
Uchwała Nr XLIV/324/18 w sprawie zasad udzielania zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, logopedów i doradców zawodowych

2018-04-25 10:20:43