Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLIII/323/18 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2018-03-28 13:35:12
Uchwała nr XLIII/322/18 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok

2018-03-28 10:04:19
Uchwała Nr XLIII/321/18 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie

2018-03-28 10:03:37
Uchwała Nr XLIII/320/18 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w roli partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie – Koźlu, Namysłowie i Prudniku” w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18

2018-03-28 10:02:32
Uchwała Nr XLIII/319/18 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny"

2018-03-28 09:49:38
Uchwała Nr XLIII/318/18 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochronie ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018 - 2022

2018-03-28 09:48:49
Uchwała Nr XLIII/317/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów

2018-03-28 09:47:57
Uchwała Nr XLIII/316/18 w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco jako zabezpieczenie gwarancji bankowej ustanowionej w związku z organizacją LOTERII SMOK PUBLICZNOŚCI 2018 organizowanej w ramach XXIV Dzierżoniowskich Prezentacji 2018

2018-03-28 09:47:16
Uchwała Nr XLIII/315/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2018

2018-03-28 09:45:51