Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
3/2018 – decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (nie stwierdzenie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu dodatkowych zbiorników na poliole oraz blendera na terenie zakładu MCNS Polyurethanes Europe Sp. z o.o. przy ul. Strefowej 16 w Dzierżoniowie. Wnioskodawca spółka MCNS Polyurethanes Europe Sp. z o.o. ul. Strefowa 16, 58-200 Dzierżoniów.

2018-08-29 13:31:55
2/2018 - decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 7”. Wnioskodawca spółka LS EV Poland Sp. z o.o. , ul. Strefowa 7, 58-200 Dzierżoniów

2018-08-17 11:19:44
1/2018 decyzja. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu na terenie działki nr 65/25 obręb Zatorze przy ul. Podwalnej 11 w Dzierżoniowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.Decyzja została wydana na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FOCUS.

2018-08-17 08:40:56