Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLII/314/18 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2018-02-27 16:14:47
Uchwała Nr XLII/313/18 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok

2018-02-27 16:11:36
Uchwała Nr XLII/312/18 w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na stałe obwody głosowania

2018-02-27 16:10:15
Uchwała Nr XLII/311/18 w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

2018-02-27 16:09:04
Uchwała Nr XLII/310/18 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2017-2021

2018-02-27 16:07:53
Uchwała Nr XLII/308/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

2018-02-27 16:07:25
Uchwała Nr XLII/309/18 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Dzierżoniów od Gminy Bielawa, Miasta i Gminy Pieszyce zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz od Gminy Dzierżoniów i Miasta i Gminy Niemcza zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

2018-02-27 16:06:01
Uchwała Nr XLII/307/18 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

2018-02-27 16:01:15
Uchwała Nr XLII/306/18 w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 1 w Dzierżoniowie

2018-02-27 16:00:00
Uchwała Nr XLII/305/18 w sprawie zatwierdzenia Programu Współpracy z Miastami Partnerskimi na 2018 rok

2018-02-27 15:57:56