Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w Gminie Miejskiej Dzierżoniów oraz jej aktualizacje w 2018 r. 

 
 

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w Gminie Miejskiej Dzierżoniów oraz jej aktualizacje w 2018 r.

1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów od dnia 1 stycznia 2018 roku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2018  Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 5 stycznia 2018 r. wynosi  7 364,65 zł rocznie (613,72 zł miesięcznie).

Przedszkola niepubliczne spełniające warunki, o których mowa w art.17 ust.1. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację, stanowiącą rocznie kwotę 7 364,65 zł (613,72 zł miesięcznie), równą podstawowej kwocie dotacji  dla przedszkoli.

Przedszkola niepubliczne niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust.1 ustawy otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, stanowiącą rocznie kwotę 5 523,49 zł  (460,29 zł miesięcznie).

2. Podstawowa kwota dotacji na ucznia w przedszkolach w Dzierżoniowie po dokonaniu jej pierwszej aktualizacji, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 251/2018 z 20 kwietnia 2018 r. wynosi od 1 maja 2018 r. 7 328,32 zł rocznie (610,69 zł miesięcznie).

Przedszkola niepubliczne spełniające warunki, o których mowa w art.17 ust.1. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz.2203), otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację, stanowiącą rocznie kwotę 7 328,32 zł (610,69 miesięcznie), równą podstawowej kwocie dotacji  dla przedszkoli.

Przedszkola niepubliczne niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust.1 ustawy otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, stanowiącą rocznie kwotę 5 496,24 zł  (458,02 zł miesięcznie).

3.Podstawowa kwota dotacji na ucznia w przedszkolach w Dzierżoniowie po dokonaniu jej drugiej aktualizacji, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 665/2018 wynosi od 1 listopada 2018 r. 7 272,28 zł rocznie (606,02 zł miesięcznie). Przedszkola niepubliczne spełniające warunki, o których mowa w art.17 ust.1. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz.2203 z poźn. zm.), otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację, stanowiącą rocznie kwotę 7 272,28 zł (606,02 złmiesięcznie), równą podstawowej kwocie dotacji  dla przedszkoli. Przedszkola niepubliczne niespełniające warunków, o których mowa w art. 17 ust.1 ustawy otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli (art.17. ust.3 ustawy), stanowiącą rocznie kwotę 5 454,21 zł (454,52 zł miesięcznie).

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 460
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Kuś
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzenna Lasota - Darowska
Czas wytworzenia: 2018-01-18 12:33:41
Czas publikacji: 2018-11-26 13:49:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak