Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów oraz jej aktualizacje w 2017 r.  

 
 

1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów od dnia 1 stycznia 2017 roku wynosi 546,22 zł miesięcznie.

Przedszkola niepubliczne spełniające warunki, o których mowa  w art.90 ust.1b. ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację, stanowiącą rocznie kwotę 6 554,69 zł (546,22 zł miesięcznie), równą podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli. Przedszkola niepubliczne niespełniające warunków, o których mowa w ust.1b ustawy otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, stanowiącą  rocznie kwotę  4 916,02 zł (409,67 zł miesięcznie).

2. Podstawowa kwota dotacji zmieniona Zarządzeniem Nr 118/2017 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 14 lutego 2017 r. od 1 stycznia 2017 r. wynosi 546,52 zł miesięcznie na jednego ucznia.

Przedszkola niepubliczne spełniające warunki, o których mowa  w art.90 ust.1b. ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia  z budżetu gminy dotację  w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji, stanowiąca rocznie kwotę 6 558,18 zł (546,52 zł miesięcznie). Przedszkola niepubliczne niespełniające warunków, o których mowa w ust.1b ustawy otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, stanowiącą rocznie kwotę 4 918,64zł (409,89 zł miesięcznie)

3. Podstawowa kwota dotacji po dokonaniu jej pierwszej aktualizacji, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 180/2017 z 20 marca 2017 r. wynosi od 1 kwietnia 2017 r. 548,57 zł miesięcznie.

Przedszkola niepubliczne spełniające warunki, o których mowa  w art.90 ust.1b. ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia  z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji, stanowiącą rocznie kwotę 6 582,87 zł (548,57 zł miesięcznie). Przedszkola niepubliczne niespełniające warunków, o których mowa w ust.1b ustawy otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, stanowiącą rocznie kwotę 4 937,15 zł (miesięcznie kwotę 411,43 zł)

4. Zaktualizowana od 1 listopada 2017 r. podstawowa kwota dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów  wynosi rocznie 6 619,85 zł, co stanowi 551,65 zł miesięcznie (Zarządzenie Burmistrza Dzierżoniowa Nr 592/2017 z 24.10.2017 r.). Przedszkola niepubliczne spełniające warunki, o których mowa  w art.90 ust.1b. ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia  z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji, stanowiącą rocznie kwotę 6 619,85 zł (551,65 zł miesięcznie). Przedszkola niepubliczne niespełniające warunków, o których mowa w ust.1b ustawy otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, stanowiącą rocznie kwotę 4 964,89 zł (miesięcznie kwotę 413,74 zł)

 

Liczba odwiedzin : 490
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Polowczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marzenna Lasota - Darowska
Czas wytworzenia: 2017-01-18 09:54:50
Czas publikacji: 2017-10-27 08:44:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak