Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  

 
 

Protokoły Miejskiej Komisji Wyborczej:

 

1)  protokół z wyborów do Rady Miejskiej Dzierżoniowa z zestawieniami wyników głosowania w okręgach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4,

 

2)  protokół  wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Dzierżoniowa.

_________________________________________________________________________

 

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych więcej>

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach organów jst zarządzonych na dzień 21 października 2018r. więcej>

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 19 października 2018r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach organów jst zarządzonych na dzień 21 października 2018r.  więcej>

Informacja o rozpoczęciu prac Obwodowych Komisji Wyborczych więcej>

Informacja o dyżurach więcej>

Inforamcja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej więcej>

POSTANOWIENIEKomisarza Wyborczego w Wałbrzychu IIz dnia 2 października 2018 r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczychw wyborach organów jednostek samorządu terytorialnegozarządzonych na dzień 21 października 2018 r. -wyciąg więcej>

 

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Dzierżoniowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej>

 

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Dzierżoniowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej>

 

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej>

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w załącznikach do postanowienia Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej>

 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.więcej>

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Dzierżoniowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej>

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie z dnia 1 października 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych, zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej Dzierżoniowa, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  więcej>

Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 24.09.2018 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych więcej >

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie więcej>

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie z dnia 12 września 2 18r. -skład MKW więcej>

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie z dnia 12 września 2018 r.- dyżury więcej>

_____________________________________________________________________________

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast więcej>

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania więcej>

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa więcej>

 _____________________________________________________________________________

Obwieszczenie Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 12 września 2018 o numerach i graniacach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób  niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. więcej>

Obwieszczenie Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 20 sierpnia 2018 o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej więcej>

Obwieszczenie Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 20 sierpnia 2018 o bezpłatnym umieszczeniu urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych więcej>

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast więcej>

Uchwała  NR XLVII/350/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  z dnia 27 sierpnia 2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyboru burmistrza miasta więcej>

Uchwała Nr XLII/312/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 lutego 2018 w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na stałe obwody głosowania więcej>

Uchwała Nr XLVI/339/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 czerwca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Dzierżoniowa na stałe obwody głosowania więcej>

Uchwała Nr XLII/311/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 lutego 2018 w sprawie podziału Miasta Dzierżoniów na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu więcej>


Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego więcej>

 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13 marca 2018r. zmieniajaca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w dnia 20 lutego 2018r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego więcej>

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego więcej>

 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 marca 2018r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego więcej>

 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 26 kwietnia 2018r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego więcej>

 

 

 

 

Liczba odwiedzin : 1976
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Droszczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Beker
Czas wytworzenia: 2018-02-22 11:42:24
Czas publikacji: 2018-10-23 12:26:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak