Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLI/304/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa na 2018 rok

2018-01-30 16:02:32
Uchwała Nr XLI/303/18 w sprawie powołania doraźnej komisji do zmiany Statutu Miasta Dzierżoniowa

2018-01-30 16:01:32
Uchwała Nr XLI/302/18 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2018-01-30 16:00:18
Uchwała Nr XLI/301/18 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok

2018-01-30 15:59:21
Uchwała Nr XLI/300/18 w sprawie uchwalenia Dzierżoniowskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020

2018-01-30 15:58:13
Uchwała Nr XLI/299/18 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Dzierżoniowa i nadania jej statutu

2018-01-30 15:56:55
Uchwała Nr XLI/298/18 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Dzierżoniów i jej jednostkom organizacyjnym, oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów

2018-01-30 15:53:24