Biuro Przedsiębiorczości i Pomocy Publicznej 

 

 

 

 

Dane teleadresowe:

Biuro Przedsiębiorczości i Pomocy Publicznej

Rynek 1, parter, pokój nr 4

 

Skład:

Małgorzata Wrotyńska - Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta

tel.: 74 645 08 20

e-mail: mwrotynska@um.dzierzoniow.pl

 

Małgorzata Krupska - Kierownik Biura Przedsiębiorczości i Pomocy Publicznej

tel.: 74 645 08 33

e-mail: mkrupska@um.dzierzoniow.pl

 

Ewa Straszak

tel.: 74 645 08 79

e-mail:. estraszak@um.dzierzoniow.pl

 

Marcin Szczepanowski

tel:. 74 645 08 21

e-mail:. mszczepanowski@um.dzierzoniow.pl

 

Małgorzata Kurek

tel:. 74 645 08 68

e-mail:. mkurek@um.dzierzoniow.pl

 

Justyna Winiarska - stanowisko ds. działalności gospodarczej

tel:. 74 645 08 48

e-mail:. jwiniarska@um.dzierzoniow.pl

 

Zadania realizowane przez Biuro:

1) kreowanie inicjatyw gospodarczych na rzecz rozwoju gospodarczego miasta poprzez:

a) współpracę w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych,

b) udział w misjach gospodarczych krajowych i zagranicznych,

c) udział w targach i wystawach inwestycyjnych,

d) udział w konkursach z zakresu rozwoju gospodarczego gminy,

2) pozyskiwanie inwestorów oraz ich profesjonalna obsługa,

3) opracowanie i realizacja założeń Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa,

4) koordynacja działań i współpraca z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK Sp. z o.o.,

5) koordynacja działań i współpraca z INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. w zakresie rozwoju Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego,

6) współpraca z Funduszem Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego,

7) nadzór właścicielski nad WSSE INEST-PARK Sp. z o.o., INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o., Funduszem Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o., Agencją

Rozwoju Regionalnego S.A. AGROREG, Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

8) współpraca w celu podejmowania wspólnych działań w zakresie rozwoju regionalnego z:

a) Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.,

b) Dolnośląskim Funduszem Rozwoju,

c) Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. AGROREG,

d) Funduszem Regionu Wałbrzyskiego,

e) Dolnośląska Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. We Wrocławiu w realizacji projektu partnerskiego GMINNE CENTRA OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA,

f) Fundacją Manufaktura Inicjatyw z siedzibą we Wrocławiu,

9) organizacja dzierżoniowskich Prezentacji i w ich ramach konkursów SMOK BIZNESU i SMOK PUBLICZNOŚCI,

10) obsługa przedsiębiorców – pomoc i wspieranie lokalnych przedsiębiorców w załatwianiu spraw urzędowych,

11) współpraca z przedsiębiorcami w zakresie inicjatyw lokalnych a także w celu rozwoju przedsiębiorczości w mieście,

12) organizacja Dzierżoniowskich Prezentacji i w ich ramach konkursów SMOK BIZNESU i SMOK PUBLICZNOŚCI,

13) organizacja Dni Przedsiębiorczości i w ich ramach Forum Kobiet oraz konkursów z zakresu przedsiębiorczości dla uczniów od szkół podstawowych do średnich,

14) szeroka promocja Wystawców Dzierżoniowskich Prezentacji i zdobywców tytułu SMOK BIZNESU,SMOK PUBLICZNOŚCI, KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH ROKU i zwycięzców konkursów z przedsiębiorczości,

15) koordynowanie działań Społecznej Rady Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej przy Burmistrzu Dzierżoniowa w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju gospodarczego gminy,

16) prowadzenie Internetowej Bazy Firm,

17) nadzór w zakresie funkcjonowania Dzierżoniowskiego Centrum Biznesu i Inkubatora Przedsiębiorczości,

18) prowadzenie spraw Komisji ds. Przydziału Lokali Użytkowych w Dzierżoniowskim Centrum Biznesu i Dzierżoniowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości,

19) prowadzenie badań satysfakcji przedsiębiorców z terenu miasta Dzierżoniowa i Wystawców Dzierżoniowskich Prezentacji,

20) opracowywanie i nowelizacja programów pomocy publicznej: regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis,

21) obsługa klientów w zakresie udzielania informacji o regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis,

22) analiza kwalifikowalności przedsiębiorcy do udzielenia pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej pod względem formalnym i merytorycznym złożonych wniosków i załączników,

23) opracowywanie opinii do wniosków o udzielenie pomocy de minimis i regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z obowiązującym prawem UE, krajowym i lokalnym w tym zakresie,

24) bieżący monitoring obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców korzystających z pomocy de minimis i regionalnej pomocy inwestycyjnej,

25) rozliczanie złożonych wniosków z udzielonej pomocy de minimis i regionalnej pomocy inwestycyjnej,

26) przeprowadzanie kontroli u przedsiębiorców, którzy otrzymali pomoc de minimis lub regionalną pomoc inwestycyjną,

27) promocja systemu zwolnień w podatku od nieruchomości w lokalnych mediach,

 

Zadania realizowane na stanowisku Działalności Gospodarczej:

1) przyjmowanie, przekształcanie w formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosku przedsiębiorcy o wpis, zmianę wpisu, informacji o zawieszeniu i wznowieniu działalności gospodarczej oraz o wykreśleniu wpisu,

2) wypełnianie i korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych (formularze zgłoszenia) płatnika składek i osoby ubezpieczonej (formularze: ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA)

3) przekazywanie informacji do CEIDG o uzyskaniu, cofnięciu i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji w zakresie prowadzonych spraw,

4) określanie strefy cen obowiązującej przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,

5) udzielanie ustnych i pisemnych informacji o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Dzierżoniowa do dnia przekazania wpisu do CEIDG, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2011 r.,

6) określanie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych,

7) udzielanie, odmowa udzielenia, cofanie, zmiana lub stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami na przewozy na terenie gminy,

8) wydawanie zezwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia,

9) prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych usług hotelarskich (poza obiektami kategoryzowanymi przez Marszałka Dolnośląskiego),

10) prowadzenie wykazu poszczególnych obiektów hotelarskich i prowadzenie ich kontroli.

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 248
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Szczepanowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Szczepanowski
Czas wytworzenia: 2018-02-09 10:12:56
Czas publikacji: 2018-08-23 12:20:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak