Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XL/297/17 Uchwała Budżetowa na 2018 rok

2018-01-03 11:57:11
Uchwała Nr XL/296/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2018-01-03 11:47:53
Uchwała Nr XL/295/17 w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze

2018-01-03 11:46:26
Uchwała Nr XL/294/17 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2018-01-03 11:44:02
Uchwała Nr XL/293/17 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok

2018-01-03 11:41:48
Uchwała Nr XL/292/17 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

2018-01-03 11:37:08
Uchwała Nr XL/291/17 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

2018-01-03 11:30:30
Uchwała Nr XL/290/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

2018-01-03 11:25:58
Uchwała Nr XL/289/17 w sprawie zasad sprzedaży towarów na targowisku oraz wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłat targowych i zasad ich poboru

2018-01-03 11:21:12
Uchwała Nr Xl/288/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie położonego przy ulicy Sienkiewicza, ulicy Kopernika i rzece Piławie

2018-01-03 11:15:59