Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie dla stron postępowania – informacja dotycząca przedłożenia przez wnioskodawcę uzupełnienia do raportu w trakcie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia – przedsięwzięcie dotyczy budowy instalacji do energetycznego przetwarzania paliwa RDF zlokalizowanej przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie (teren ciepłowni). 

2018-12-27 10:08:57
Obwieszczenie dla stron postępowania – informacja dotycząca przekazania do organów uzgadniających i opiniujących raportu o oddziaływaniu na środowisko celem uzyskania uzgodnienia i opinii warunków realizacji przedsięwzięcia – przedsięwzięcie dotyczy budowy instalacji do energetycznego przetwarzania paliwa RDF zlokalizowanej przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie (teren ciepłowni).

2018-06-25 13:45:03
Obwieszczenie dla wszytskich zainteresowanych dotyczące wydeania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu na terenie działki nr 65/25 obręb Zatorze przy ul. Podwalnej 11 w Dzierżoniowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.Decyzja została wydana na wniosek przedsiębiorcy - Jarosława Szczakowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FOCUS.

2018-03-23 10:25:36
Obwieszczenie Wójta Dzierżoniowa informujące strony postępowania o wydanym postanowieniu i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie”. Sprawa prowadzona przez Wójta Dzierżoniowa. Przedsięwzięcie realizowane będzie m.in. na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów – działki 255/4, 255/1, 255/3, 255/2, 214/4, 216/2, 215/2, 219/2, 220/2, 221/4, 222/4, 225/2, 224/2, 229/4, 228/6, 228/4, 232/1, 233, 100/2, 256/1, 254/2, 254/1, 252, 251/1, 250/1, 249/1, 227/2 obręb Zatorze.

2018-03-09 10:32:42
Obwieszczenie dla stron postępowania – informacja o przedłożonym przez wnioskodawcę raporcie o oddziaływaniu na środowisko (wersja raportu luty 2018). Raport dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do energetycznego przetwarzania paliwa RDF zlokalizowanej przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie (teren ciepłowni)

2018-03-09 10:31:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie”. Sprawa prowadzona przez Wójta Dzierżoniowa. Przedsięwzięcie realizowane będzie m.in. na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów – działki 255/4, 255/1, 255/3, 255/2, 214/4, 216/2, 215/2, 219/2, 220/2, 221/4, 222/4, 225/2, 224/2, 229/4, 228/6, 228/4, 232/1, 233, 100/2, 256/1, 254/2, 254/1, 252, 251/1, 250/1, 249/1, 227/2 obręb Zatorze.

2018-02-16 07:30:25
Obwieszczenie dla wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją, w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz uzgodnieniem RDOŚ we Wrocławiu oraz wnoszenia uwag i wniosków w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu na terenie działki nr 65/25 obręb Zatorze przy ul. Podwalnej 11 w Dzierżoniowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

2018-01-11 15:14:24
Obwieszczenie dla stron postępowania - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do energetycznego przetwarzania paliwa RDF zlokalizowanej przy ul. Złotej 11 w Dzierżoniowie (teren ciepłowni)

2018-01-02 16:05:30