Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIX/286/17 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2017-11-30 13:51:19
Uchwała Nr XXXIX/285/17 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok

2017-11-30 13:50:10
Uchwała Nr XXXIX/284/17 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

2017-11-30 13:48:58
Uchwała Nr XXXIX/283/17 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

2017-11-30 13:47:05
Uchwała Nr XXXIX/282/17 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie

2017-11-30 13:45:16
Uchwała Nr XXXIX/281/17 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Dzierżoniowie

2017-11-30 13:41:56
Uchwała Nr XXXIX/280/17 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Dzierżoniowie

2017-11-30 13:40:34
Uchwała Nr XXXIX/279/17 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 3 w Dzierżoniowie

2017-11-30 13:38:38
Uchwała Nr XXXIX/278/17 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie

2017-11-30 13:29:37
Uchwała Nr XXXIX/277/17 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie

2017-11-30 13:26:34