Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVIII/260/17 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie

2017-10-31 15:36:28
Uchwała Nr XXXVIII/273/17 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2017-10-25 10:46:19
Uchwała Nr XXXVIII/272/17 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok

2017-10-25 10:44:40
Uchwała Nr XXXVIII/271/17 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tej opłaty

2017-10-25 10:42:26
Uchwała Nr XXXVIII/270/17 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości i podatkiem rolnym na rok 2018

2017-10-25 10:40:47
Uchwała Nr XXXVIII/269/17 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

2017-10-25 10:38:32
Uchwała Nr XXXVIII/268/17 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

2017-10-25 10:36:36
Uchwała Nr XXXVIII/267/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 i im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie

2017-10-25 10:34:42
Uchwała Nr XXXVIII/266/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie

2017-10-25 10:32:33
Uchwała Nr XXXVIII/265/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie

2017-10-25 10:31:12