Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVI/251/17 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2017-08-31 09:02:48
Uchwała Nr XXXVI/250/17 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok

2017-08-31 09:00:47
Uchwała Nr XXXVI/249/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice

2017-08-31 09:00:41
Uchwała Nr XXXVI/248/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Świdnickiej i granicy Dzierżoniowa z Nowizną

2017-08-31 08:56:46
Uchwała Nr XXXVI/247/17 w sprawie określenia jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów, źródeł dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania,

2017-08-31 08:55:49
Uchwała Nr XXXVI/246/17 w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów po zlikwidowanej szkole podstawowej, po gimnazjum włączonym do szkoły podstawowej i po gimnazjum przekształconym w szkołę podstawową

2017-08-31 08:54:23
Uchwała Nr XXXVI/245/17 w sprawie oddania nieruchomości w użyczenie

2017-08-31 08:53:26
Uchwała Nr XXXVI/244/17 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny"

2017-08-31 08:53:04
Uchwała Nr XXXVI/243/17 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2017-2020

2017-08-31 08:49:36