Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXV/242/17 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2017-06-28 12:36:08
Uchwała Nr XXXV/241/17 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok

2017-06-28 12:35:20
Uchwała Nr XXXV/240/17 w sprawie określenia „Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, zwanych Programem Małych Ulepszeń"

2017-06-28 12:34:25
Uchwała Nr XXXV/239/17 w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

2017-06-28 12:33:33
Uchwała Nr XXXV/238/17 w sprawie powołania Dzierżoniowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

2017-06-28 12:16:19
Uchwała Nr XXXV/237/17 w sprawie nadania Statutu Dziennemu Domowi Senior+ w Dzierżoniowie Miasta Dzierżoniowa za 2016 rok

2017-06-28 12:01:41