Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXXIV/236/17 w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów

2017-05-30 13:40:42
UCHWAŁA NR XXXIV/235/17 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok

2017-05-30 13:39:16
UCHWAŁA NR XXXIV/234/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie położonego przy ulicy Sienkiewicza, ulicy Kopernika i rzece Piławie

2017-05-30 13:37:52
UCHWAŁA NR XXXIV/233/17 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego po zachodniej stronie ulicy Złotej, przy granicy Dzierżoniowa z Nowizną

2017-05-30 13:36:42
UCHWAŁA NR XXXIV/232/17 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierżoniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok

2017-05-30 13:35:28
UCHWAŁA NR XXXIV/231/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2016 rok

2017-05-30 13:32:21