Wykaz udzielonych ulg w podatkach i opłatach w roku 2016 

 
 
 

Załączniki

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2016 udzielono pomocy publicznej – podstawa prawna : art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami)

Data: 2017-05-30 09:09:35 Rozmiar: 29.5k Format: .doc Pobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2016 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,-zł. – podstawa prawna : art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami)

Data: 2017-05-30 09:09:35 Rozmiar: 31.5k Format: .doc Pobierz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2016 w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej łącznie 500,-zł. – podstawa prawna : art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zmianami)

Data: 2017-05-30 09:09:35 Rozmiar: 32.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 190
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Osoba wprowadzająca informację : Anna Gałązka
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Gałązka
Czas wytworzenia: 2017-05-30 09:09:35
Czas publikacji: 2017-05-30 09:24:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak